Portfolio of works, texts, and projects

 

I hold an MFA degree in visual arts, art theory and communication – from the Royal Danish Academy of Fine Arts. I approach art as a conceptual activity and view the arts in general – including theory – as ways of working with the use of language. My work has thus come to revolve around questions related to structural power, systems, norms, rights and the question of subjectivity.

 

Besides this I’ve mainly been focusing on making images, photo-graphy, and artists books. Ive done a lot of my own printing and continue to carry the function as the publishing editor of Udgave Txt – in English Edition Txt –, also called Udg. Txt.

 

This portfolio – this webpage – showcases my work, texts, and projects made, roughly, between 2010-24. Made in collaboration with other artists, educators, art historians, researchers, writers, designers, technicians and edited as ‘sequential’ projects.

 

 

J.G.C., 2023

 

 

*enter email to

Aktuelt

 

REVISION. Intro-grafi (2010-24)

November, 2024 · Spanien 19C

 

 

Udvalgte udstillinger, projekter og aktiviteter

 

REMEDIATION. Avant la lettre (2010-24)

2024 · c4 projects

 

Indledende samtaler om kunstbegrebet:

“Den moderne kunst som gestus-baseret”

2023 · Engelsholm Højskole

 

Skrift, kritik, praksis – en samtale i praksis om skriftpraksis som performativ, gestus og akt

2023 · YNKB/BCAB, København

 

Mellemrummets steder en samtale i praksis om fotografi

2023 · Silver Lab, København

 

Passage

2023 · Gruppeudstilling i Prospekt, København

 

Landskabet og erindring

2023 · Gruppeudstilling, inkl. seminaret: Arkiv? · Bladr, København

 

Byernes parentes – fotografier fra midlertidige rum

2023 · Første del af Projekt 1-4, inkl. seminaret: Alle sanser, byens rum og tidens træk · Prospekt, København

 

VÆRKSTED FOR ÆSTETIKs samtaler om praksis

2022-23 · Fem samtalesaloner, i samarbejde med Art Hub Copenhagen · Vester Vov Vov, København

 

Overvejelser om kunstteoretisk og -historisk bevidsthed:

“Kunst-historie, for kunstnere”,

“Kunstens (spektakularisering, og spørgsmålet om kritikkens) funktion”

2022 · FLUK, Svendborg

 

Spor, rum, sted

Inkl. bogreception for DOKUMENTEREDE OBSERVATIONER (2020). Byens skrift i mine øjne

2022 · Gruppeudstilling · Prospekt, København

 

Alle kan fotografere byens kroge – KUNSTMØDER

2022 · Fotografisk projekt i det offentlige rum med skoleklassebørn, via Huskunstnerordningen · Skulpturlandsby Selde, Skive Kommune

 

Bogreception for DOKUMENTEREDE OBSERVATIONER (2019). Åndsfortærende ubesindighed

2021 · CULT PUMP SHOP, København

 

In-between

2021 · S.m. Peter Olsen · Bonamatic, København

 

ESSENTIAL BOOKS

2020 · Deltagelse i bogmesse med Udgivelsesplatform txt · Folkets Park, København

 

Some Work – new and older, graphic and photographic works

2020 · Bladr, København

 

RUBRIK(S)-KLODS_01,

EFFEKT(S)-TRIPPERI_02

2020 · Antipyrine, Aarhus

 

PAINTWORKS

2020 · S.m. Peter Olsen · Mellanrummet i Malmö Konsthall, Sverige

 

Læsninger i ANA #15: fortsat – Uden titel

2020 · Mundtligt oplæg i form af en læsning af Per Højholts anti-roman 6512 · Astrid Noacks Atelier, København

 

Bemalinger – ifm. reception for bogen Paintworks

2019 · S.m. Peter Olsen · LETH & GORI, København · Dokument Press og forlaget Emancipa(t/ss)tionsfrugten

 

Mønster og arbejde (FOE 2018 4-01)

2018 · Udstiller · Udstilling organiseret af Mathias Sæderup og Kristian Sæderup, på Svendborg Bibliotek

 

Samtaler om praksis / Talking Praxis

2018 · Initiativtager, moderator og bidragsyder · Samtalesaloner på spisestedet Blå Congo, i Brønshøj

 

Heden som billede og figur (FOE 2017 3-01)

2017 · Medarrangør, moderator og bidragsyder · Seminar på Engelsholm Højskole

 

Engelsholm Højskole

2017 · Lærerassistent på fotografisk linje

 

Askov Højskole

2017 · Skriveophold, inkl. oplæg om egen kunstneriske og skriftlige praksis

 

Læsninger i ANA #1: (FOE 2017 2-01) noget over Heden

2017 · Oplæsning til et stykke video · Astrid Noacks Atelier, København

 

FORM OG ERFARING (FOE 2017 1-01) lidt mere om Heden

2017 · S.m. Mathias Sæderup og Kristian Sæderup · medredaktør og bidragsyder · Kunstnerredigeret publikation, distribueret i de nordiske lande via Antipyrine Distribution

 

Lydformer – samtalesalon m. komponisterne Jonas Olesen, Sandra Boss og Rune Glerup

2017 · FORUM space på det kgl. danske Kunstakademi, København

 

Much More Perfect

2016 · S.m. Gilbert Gordon, Rune Bosse & ∆Y• · medarrangør og kurator · Udstillingprojekt i privat lejlighed og på opgangsarealer, med lyd, film, oplæsning samt dans og performance i gårdhave, København

 

Rundgang Research 2016

2016 · Seminar arrangeret s.m. Katarina Stenbeck og Christina Jepsen · Medarrangør og bidragsyder; i form af en dialogbaseret præsentation m. Eva la Cour · Det kgl. danske Kunstakademi på Institut for Kunst, Skrift og Forskning, København

 

Afgang 2016

2016 · Udstiller · Charlottenborg, København

 

Dokumenterede observationer (2005-2016). Studier i en undersøgelsesmetode

2016 · Speciale indleveret ved Afdelingen for Teori og Formidling · Det kgl. danske Kunstakademis Billedkunstskoler, København

 

Delvist tribal

2015 · Medarrangør, formidler og bidragsyder · Gruppeudstilling på Sydhavn Station, København

 

Om Heden. Del 1

2015 · S.m. Kristian Sæderup og Mathias Sæderup · Skribent · HCØ HUS, København

 

POWERSYSLER reloaded

2014 · Gruppeudstilling · c4 projects, København

 

Indadgående/udadgående/stillestående information

2013 · Soloudstilling · Møllegades Boghandel, København

 

Materialeprøver 

2012-13 · S.m. Jan Danebod og Peter Olsen · Workshop-baseret projekt om kunst i det offentlige rum · LOOK, Budapest, Thessaloniki, Porto, København

 

Afgang 11

2011 · Gruppeudstilling · Kunsthal Aarhus, Aarhus

 

Tekstarrangement
2010 · Medarrangør og bidragsyder · Oplæsning, forelæsningsrække og udstilling i Splab og på Det Jyske Kunstakademi, Aarhus

 

Bang og/eller
2009-10 · Medarrangør og fast bidragsyder · Arrangementsrække i Splab på Det Jyske Kunstakademi, Aarhus

 

 

Værker i samlinger

 

Grå på hvid (affotograferet d. 15. feb.), 2011 · S.m. Peter Olsen

Statens Kunstfond: vores.kunst.dk

 

 

Legater og udmærkelser

 

Sven Dalsgaards Fonds legat

· 2023

 

Maleren Helge Bechs Mindelegat

· 2020

 

Akademiraadets Understøttelsesfond til kunstnerisk begavede, trængende danske billedhuggere og malere

· 2017 

 

Statens Kunstfond

· Fra 2012 og frem, gentagende gange: kunst.dk/for-ansoegere/tildelinger?

 

 

Medlem af

 

Arkiv for Kunstnerbøger

 

Kunstnersamfundet

 

KKArt

 

UKK

 

 

Uddannelse

 

Psykoanalysens Dannelser, Freuds Agora – Skole for psykoanalysen

2016-21

 

Afdelingen for Teori og Formidling, Det kgl. danske Kunstakademis Billedkunstskoler

2013-16 · Kandidat i billedkunst, kunstteori og formidling / MFA in Visual Arts, Art Theory and Communication

 

Det Jyske Kunstakademi

2008-11

 

Det Fynske Kunstakademi

2006-08

 

Fotografisk Skole

2006

 

Interaktive medier, Designskolen Kolding

2004-05