Portfolio of work, texts, and projects made and organized by Jonas Georg Christensen


Im practicing as a visual artist, while also working with writing and research. I mainly focus on making images and artists books. I do most of my own printing and function as the publishing editor of Edition Txt Critique – in Danish Udgave Txt Kritik, or simply Udg. Txt.

 

I hold an MFA degree in Visual Arts, Art Theory and Communication – from the Royal Danish Academy of Fine Arts. I approach art as a conceptual activity and view the arts in general – including theory – as ways of working with the use of language. My work has thus come to revolve around questions related to power, systems, norms, rights and the question of subjectivity.

 

This portfolio – this webpage – covers works, texts, and projects made between 2010-23. In collaboration with other artists, writers, designers, technicians and made as solo projects.

 

 

Short bio

 

I began my studies under The Free Youth Education (FUU, 1999-2002), which got me into the Design School Kolding, before I went on to go in the direction of photographic studies at Fotografisk Skole (Aarhus, 2006). I was thereafter accepted at the Funen Art Academy in 2006 – then two years later switched to the Jutland Art Academy in 2008 – finishing this first part of my education in 2011.

 

Later I enrolled for studies in the theories of art, aesthetics and communication at the Royal Danish Academy of Fine Arts Department of Theory and Communication (Afdelingen for Teori og Formidling, 2013-16), which again developed into 'other kinds of' research: artistic research, art history and psychoanalysis – among other themes focusing on the question of the act of writing (skriven).

 

Besides various study trips – to most of the European capitals – Ive made travels in Europe to Hauterives (Le Palais Idéal du Facteur Cheval), Lausanne, Basel, Zürich, Mantua – and in America to La Paz, San Francisco (and the Bay Area), New York and Los Angeles. Plus, a trip into the Nevada Desert, including California City, Las Vegas and the Mormon Mesa (to see Michael Heizers “Double Negative”). Residencies made in Budapest, Porto and Thessaloniki. Besides these trips, one sojourn in 2001 and a couple of visits to Barcelona.

 

Im living and working in Copenhagen and maintaining a private life here, which thus have been and maintains to be private.

 

 

Written in relation to my examination for the exit-exhibition Afgang 2016, heres a declaration by former Director of the Theory Department at the Royal Danish Academy of Fine Arts Carsten Juhl:

 

“... In his interventions, Gerard Byrne mentioned the influence of the pallet of Victor Vasarely for some of the pictures and stressed that the work of Christensen could not avoid interpellating the question of the role of “attitude” in art. For her part, Maria Muhle also interrogated the question of intentionality asking Christensen why he gave such credit to the viewer. – In his answers Christensen revealed quite an ability to discuss the critique presented to him. So the author [Christensen] was able to introduce several important dimensions in the discussion: the questions of autonomy and immanence of the image, the “materiality” as part of the signification of the image, the secondary role of the presentation of the piece and finally and most importantly the fundamental conceptual problem of how, when and if an image can be convincing. The last point implicates however, that the text in the image and perhaps even the sound of it is able to maintain a discursive impact on the visual perception of the piece.”

 

 

The following introduction was put forward – at the fifth of my Dialogs in Praxis (Samtaler om praksis) – by curator Lars Bang Larsen (Director of Artistic Research, at Art Hub Copenhagen):

 

“Dette er femte og sidste omgang i rækken af Samtaler om praksis, som Jonas startede her i Vester Vov Vov sidste efterår.

 

For jer som er her første gang kan jeg sige at Samtaler om praksis består af båndede udvekslinger med kunstnere, teoretikere og forskere – hver gang med en ny gæst, som er udvalgt og interviewet af Jonas.

 

Samtalerne er blevet præsenteret her i biografen i et blandingsformat bestående af lyd- og tekstmontager tilsat ganske få billeder – og efterfulgt af en levende samtale mellem gæsten og Jonas, og de andre der havde fundet vej herind. Det er også den opskrift vi vil følge i aften.

 

På den måde er tæppet gået for produktion af sprog omkring kunst og kunstnerisk forskning, i diskussion mellem kolleger og ikke-kolleger. Det vil sige at samtalerne både har været fagfælleinvolverende par excellence, og har udvidet idéen om hvem der kan være fæller og fagfæller i kunsten.

 

Der har været åbnet for uenighed og sprækker mellem praksisser og kunstforståelser – godt med plads og evne til dét.

 

Så stor tak til Jonas. Det har været stimulerende, både at deltage og at arbejde sammen om det her. I løbet af de forskellige samtaler er der bidraget med meget nyt, som selvfølgelig er kommet fra de enkelte gæster – men i høj grad er opstået dialogisk, inden for den åbne ramme som Jonas er lykkedes med at sætte.

 

Vi har jo bare siddet her i Vester Vov Vov, men vi er kommet omkring i samtalerne. Man kan betegne Samtaler om praksis, som peripatetiske, for at bruge dét ord, der betyder ‘omvandrende’ eller ‘omkringgående’ men som også har med undervisning at gøre. Fordi deltagerne i Aristoteles’s skole Peripatos diskuterede, mens de spadserede: Bevægelse både i benene, i tanken og i munden, altså. ...

 

 

Besides this, the following statement – also in Danish – very accurately and in detail describe, some of the themes present in my praxis. It was written by my former teacher, at that time lecturer at the Jutland Art Academy, visual artist Jørgen Michaelsen:

 

“... Det er karakteristisk for Jonas Georg Christensens værkproduktion, at de mange forskellige arbejder præges af en skrift-sensibilitet. Det skal forstås sådan, at hans tværmediale praksis, som bl.a. omfatter installation, fotografi, tegning og publikation, altid synes at indgå̊ eksperimentelt i en overordnet frembringelse af udsagn, hvor der reflekteres kritisk over kunsten og dens sociokulturelle betingelser. Grundlæggende har kunstneren et sikkert blik for æstetisk økonomi, hvilket altid sikrer værkerne en autonom robusthed, der rækker ud over projektpræmissen.

 

På den anden side er Jonas Georg Christensen en så udpræget diskursiv kunstner, at praksisrammen udvides til at omfatte offentlige diskussionsarrangementer, hvor kunsten bl.a. problematiseres gennem, hvad man kunne kalde aktiv-medierende inddragelse. Et eksempel herpå er VÆRKSTED FOR ÆSTETIKs samtaler om praksis – kunstnerisk forskning i teori, skrift og udsigelse, der fandt sted gennem et halvt år som fem ‘seancer’ i biografen Vester Vov Vov. Tilgangen var følgende: En præindspillet samtale mellem Jonas Georg Christensen og en indbudt kunstner/teoretiker/forsker blev afspillet i biografen som lyd- og tekstmontage. Herefter blev lyset tændt og publikum opfordret til som tredjepart at diskutere den præsenterede samtale med den indbudte og Jonas Georg Christensen, der befandt sig forrest i biografen. De fem samtaler kunne herefter tilgås som lydfiler på nettet.

 

I dansk sammenhæng ser man ikke så ofte, at kunstnere insisterer på at etablere en diskuterende offentlighed på egne præmisser, dvs. på grundlag af egne teoretisk-tematiske præferencer og i en fysisk form, som gør udvekslingen nærværende med fokus på problemindhold og derved modvirker den tendens til ‘eventgørelse’, man finder i mainstreamkunsten. ...”

 

 

*enter email to

Aktuelle og andre relevante aktiviteter

 

Skrivehandlingens betydning som gestus og akt – afprøvelser af to forskellige teorier, med udgangspunkt i det at undersøge skrifthandlinger som gestus og akt

2023, d. 26. maj · femte og sidste samtale i praksis, i 2023 · YNKB, København

 

Mellemrummets steder – en samtale i praksis om fotografi mellem Jón Bjarni Hjartarson og Jonas Georg Christensen, d. 17. maj hos Silver Lab, København

 

 

Udvalgte udstillinger, projekter og aktiviteter

 

Passage

2023, d. 13. april - 29. april · gruppeudstilling i Prospekt · sidste del af Projekt 1-4, inkl. seminaret: Mellemrummets steder,

 

Landskabet og erindring

2023, d. 16. marts - 1. april · gruppeudstilling, inkl. seminaret: Arkiv? · Bladr, København

 

Byernes parentes – fotografier fra midlertidige rum

2023, d. 10. feb. - 26. feb. · første del af Projekt 1-4, inkl. seminaret: Alle sanser, byens rum og tidens træk · Prospekt, København

 

VÆRKSTED FOR ÆSTETIKs samtaler om praksis

2022-23 · Vester Vov Vov / Art Hub Copenhagen, København

 

Overvejelser om kunstteoretisk og -historisk bevidsthed:

“Kunst-historie, for kunstnere”,

“Kunstens (spektakularisering, og spørgsmålet om kritikkens) funktion”

2022 · FLUK, Svendborg

 

Spor, rum, sted

Inkl. bogreception for DOKUMENTEREDE OBSERVATIONER (2020). Byens skrift i mine øjne

2022 · gruppeudstilling · Prospekt, København

 

Alle kan fotografere byens kroge – KUNSTMØDER

2022 · Fotografisk projekt i det offentlige rum med skoleklassebørn, via Huskunstnerordningen · Skulpturlandsby Selde, Skive Kommune

 

Bogreception for DOKUMENTEREDE OBSERVATIONER (2019). Åndsfortærende ubesindighed

2021 · CULT PUMP SHOP, København

 

In-between

2021 · s.m. Peter Olsen · Bonamatic, København

 

ESSENTIAL BOOKS

2020 · deltagelse i bogmesse med Udgivelsesplatform txt · Folkets Park, København

 

Some Work – new and older, graphic and photographic works

2020 · Bladr, København

 

RUBRIK(S)-KLODS_01,

EFFEKT(S)-TRIPPERI_02

2020 · Antipyrine, Aarhus

 

PAINTWORKS

2020 · s.m. Peter Olsen · Mellanrummet i Malmö Konsthall, Sverige

 

Læsninger i ANA #15: fortsat – Uden titel

2020 · mundtligt oplæg i form af en læsning af Per Højholts anti-roman 6512 · Astrid Noacks Atelier, København

 

Bemalinger – inkl. reception for bogen Paintworks

2019 · s.m. Peter Olsen · LETH & GORI, København · Dokument Press og forlaget Emancipa(t/ss)tionsfrugten

 

Mønster og arbejde (FOE 2018 4-01)

2018 · udstilling s.m. Ulrik Guldin Pedersen organiseret af Mathias Sæderup og Kristian Sæderup, på Svendborg Bibliotek

 

Samtaler om praksis / Talking Praxis

2018 · initiativtager, moderator og bidragsyder: dropbox.com · samtalesaloner på spisestedet Blå Congo, i Brønshøj

 

Heden som billede og figur (FOE 2017 3-01)

2017 · medarrangør, moderator og bidragsyder · seminar på Engelsholm Højskole

 

Engelsholm Højskole

2017 · lærerassistent på fotografisk linje

 

Askov Højskole

2017 · skriveophold, inkl. oplæg om egen kunstneriske og skriftlige praksis

 

Læsninger i ANA #1: (FOE 2017 2-01) noget over Heden

2017 · oplæsning til et stykke video · Astrid Noacks Atelier, København

 

FORM OG ERFARING (FOE 2017 1-01) lidt mere om Heden

2017 · s.m. Mathias Sæderup og Kristian Sæderup · medredaktør og bidragsyder · kunstnerredigeret publikation, distribueret i de nordiske lande via Antipyrine Distribution

 

Lydformer – samtalesalon m. komponisterne Jonas Olesen, Sandra Boss og Rune Glerup

2017 · FORUM space på det kgl. danske Kunstakademi, København

 

Much More Perfect

2016 · s.m. Gilbert Gordon, Rune Bosse & ∆Y• · medarrangør og kurator · udstillingprojekt i privat lejlighed og på opgangsarealer, med lyd, film, oplæsning samt dans og performance i gårdhave, København

 

Rundgang Research 2016

2016 · seminar arrangeret s.m. Katarina Stenbeck og Christina Jepsen · medarrangør og bidragsyder; i form af en dialogbaseret præsentation m. Eva la Cour · Det kgl. danske Kunstakademi på Institut for Kunst, Skrift og Forskning, København

 

Afgang 2016

2016 · exit-exhibition · Charlottenborg, København

 

Dokumenterede observationer (2005-2016). Studier i en undersøgelsesmetode

2016 · speciale indleveret ved afdelingen for teori og formidling · Det kgl. danske Kunstakademis Billedkunstskoler, København

 

Delvist tribal

2015 · medarrangør, formidler og bidragsyder · gruppeudstilling på Sydhavn Station, København

 

Om Heden. Del 1

2015 · s.m. Kristian Sæderup og Mathias Sæderup · skribent · HCØ HUS, København

 

POWERSYSLER reloaded

2014 · gruppeudstilling · c4 projects, København

 

Kontoret for Kunst i Byen
2013 · assistent for arkitekt Gitte Juul, Ballerup

 

Indadgående/udadgående/stillestående information

2013 · soloudstilling · Møllegades Boghandel, København

 

Materialeprøver 

2012-13 · s.m. Jan Danebod og Peter Olsen · workshop-baseret projekt om kunst i det offentlige rum · LOOK, Budapest, Thessaloniki, Porto, København

 

Afgang 11

2011 · gruppeudstilling · Kunsthal Aarhus, Aarhus

 

Bang og/eller
2010 · medarrangør og bidragsyder · arrangementsrække i Splab på Det Jyske Kunstakademi, Aarhus

 

 

Værker i samlinger

 

Grå på hvid (affotograferet d. 15. feb.), 2011 · s.m. Peter Olsen

Statens Kunstfond: vores.kunst.dk

 

 

Legater og udmærkelser

 

Sven Dalsgaards Fonds legat

· 2023

 

Maleren Helge Bechs Mindelegat

· 2020

 

Akademiraadets Understøttelsesfond til kunstnerisk begavede, trængende danske billedhuggere og malere

· 2017 

 

Statens Kunstfond

· fra 2012 og frem, gentagende gange: kunst.dk/for-ansoegere/tildelinger?

 

 

Medlem af

 

Kunstnersamfundet

 

KKArt

 

UKK

 

 

Uddannelse

 

Psykoanalysens Dannelser, Freuds Agora – Skole for psykoanalysen

2016-21

 

Afdelingen for Teori og Formidling, Det kgl. danske Kunstakademis Billedkunstskoler

2013-16 · Kandidat i billedkunst, kunstteori og formidling / MFA in Visual Arts, Art Theory and Communication

 

Det Jyske Kunstakademi

2008-11

 

Det Fynske Kunstakademi

2006-08

 

Fotografisk Skole

2006

 

Interaktive medier, Designskolen Kolding

2004-05